Предложения за Гергьовден

Georg1
Гергьовден – Денят, в който се чества Св. Георги Победоносец, като допълнение към Вашия подарък Ви предлагам:
За Георги, Гоце, Гинко, Ганчо:
За Генка, Гергана, Гинка, Ганка, Галя: